CONFIRMED PARTICIPATION

Zaktualizowano: 13 lut 2019

Confirmed participation in #sjc4: Austria, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, France, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Moldova, Germany, Russia, Ukraine, Romania, Serbia, United Kingdom and Kirigistan!


Подтверждено участие в #sjc4: Австрия, Белоруссия, Болгария, Чехия, Франция, Казахстан, Литва, Латвия, Молдова, Германия, Россия, Украина, Румыния, Сербия, Великобритания и Киргизстан.


Potwierdzone uczestnictwo w #sjc4:

Austria, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Francja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Ukraina, Rumunia, Serbia, Wielka Brytania i Kirigistan!



#samejudocup #samejudocup4 #judoworld #judo






Ostatnie posty

Zobacz wszystkie