GGB TECHSYSTEM | PARTNER SJC 4


Wsparcie Techsystem GGB przy organizacji turnieju SameJudo Cup 4-Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo jest nieocenione! Pomoc w wielu aspektach turnieju! Bardzo dziękujemy!

Kilka Słów o firmie: Firma powstała w roku 2003. Początkowo działalność gospodarcza prowadzona była dwukierunkowo. Obejmowała doradztwo techniczne w zakresie wykorzystywania energii w budownictwie mieszkaniowym, jak również wykonawstwo robót drogowych na osiedlach mieszkaniowych i na drogach publicznych. W roku 2004 działalność rozszerzono o wykonawstwo robót termomodernizycyjnych i prac hydroizolacyjnych w nowopowstających inwestycjach oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych już istniejących w oparciu o własne projekty modernizacji obiektów. W kolejnych latach firma wkroczyła na rynek polski z szerokim wachlarzem usług ogólnobudowlanych, począwszy od robót wykończeniowych wewnątrz budynków poprzez prace zewnętrzne elewacyjne i kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym realizację projektów terenów zielonych. Następną płaszczyzną związaną z budownictwie na której odnieśliśmy sukces w nowej dla siebie dziedzinie, było wznoszenie budynków. W roku 2007 podjęto decyzję o przekształceniu rodzinnej firmy budowlanej w przedsiębiorstwo pod nazwą Techsystem GGB Sp. z o.o. poszerzając liczbę wspólników i członków kadry inżynieryjno-technicznej. Nowopowstałe przedsiębiorstwo przejęło wszelkie zobowiązania związane z prowadzeniem dotychczasowej działalności budowlanej. Jesteśmy firmą cenioną na rynku polskim. Naszym atutem jest wysoka jakość wykonywanych robót. Prawidłowa koordynacja i organizacja powierzonych nam zadań gwarantuje terminowe wykonanie prac. Nasze porady dotyczące rozwiązywania problemów technicznych powstających podczas trwania prac budowlanych spotykają się z ogólnym uznaniem zarówno wśród nadzoru inwestorskiego budów, jak i wśród projektantów. Otwartość naszej firmy na wszelkie nowinki techniczne i technologiczne skutkuje nie tylko podniesieniem standardu jakości wykonywanych robót, ale również zwiększeniem wydajności pracy.

Zapraszamy na stronę internetową Techsystem GGB: http://www.tggb.pl/
  • Facebook Clean